Collegiale gedragsregelen in de Duitse Klokkenspelvereniging (Deutsche Glockenspielvereinigung e. V.)

1. De leden doen moeite voor constructieve samenwerking, zowel onder elkaar als met bevoegde instituties. De collegialiteit zou ook worden bewaard in publicaties.

2. De contactpersoon voor alle activiteiten aan een bepaalde beiaard is in ieder geval de voor deze beiaard bevoegde beiaardier. De leden mogen niet instituties ten nadele van een voor een beiaard bevoegde beiaardier gebruiken.

3. De leden zullen aan een bepaalde beiaard niet naar werkzaamheden als beiaardier solliciteren, ook niet een zodanige indruk wekken, geen gesprekken daarover voeren en ook niet pogen voor een leerling of een collega zodanige werkzaamheden te bezorgen, zolang er een andere beiaardier voor deze beiaard bevoegd is.

4. De leden respecteren alle auteursrechten bij hun activiteiten als beiaardier. Zij mogen ook de werken van andere leden niet als hun eigen werk uitgeven, niet zonder de toestemming van de auteur publiceren en niet te koop aanbieden.

Bij overtreding van deze regelen zal de leiding van de vereniging het geval examineren en passende maatregelen nemen, om de zaak in collegiale manier te beslechten.

Besloten op 7 september 1991 in Kassel© Copyright 2002-2016 Deutsche Glockenspielvereinigung e.V.

Het laatst geactualiseerd: 30 januari 2010